Senior
Marketing
Professional

Het marketingvak is een dynamisch en uitdagend vakgebied. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De vraag is hoe je als marketeer omgaat met deze snelle ontwikkelingen en hoe je -aantoonbaar- voorop kunt blijven lopen. Met een certificering als Senior Marketing Professional toon je aan het belang van toetsbare Permanente Educatie te onderschrijven.

De certificering is drie jaar geldig. Na drie jaar vindt hercertificering plaats waarbij aan de vereisten van permanente educatie (het behalen van PE-punten) moet zijn voldaan.

Ik heb de titel SMP in 2017 behaald, en deze is in 2020 verlengd.